Verslui

KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC) yra tarpinė grandis tarp mokslo ir verslo, užtikrinanti sklandų abipusį bendradarbiavimą, naujausių universitete sukurtų inovacijų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą, bei jaunojo verslo vystymą.

Kauno technologijos universitetas (KTU) garsėja ilgamečiais ryšiais su verslu, plačiu, su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru. Siekiant, kad šie ilgalaikiai ir glaudūs ryšiai su verslu taptų dar didesniu paskatinimu, įgyvendinant bendrus projektus, 2012 m. vasario mėn. Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Aalto universiteto verslumo centras (ACE, Suomija) pasirašė memorandumą, kuriuo remiantis įsteigtas KTU Inovacijų ir verslo centras (KTU IVC). Sėkminga patirtis, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėmis, paskatino pritaikyti gerąją praktiką išplečiant centro veiklos sritis.

Siekiant bendrų veiklų 2014 m. vasario 19 d. Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) pasirašė Jungtinės veiklos sutartį ir 2012 metais įsteigto KTU Inovacijų ir verslo centro (KTU IVC)  pagrindu įkūrė Nacionalinį inovacijų ir verslo centrą (KTU NIVC). 2015 m. sausio 7d. prie trijų Jungtinės veiklos Partnerių prisijungė ir Vytauto Didžiojo universitetas.

NIVC yra atviras visiems mokslininkams, tyrėjams, studentams bei verslininkams. Centras vienija integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas. Taip siekiama sukurti tinkamas sąlygas teikti kokybiškų tyrimų paslaugas verslo įmonėms „vieno langelio“ principu bei efektyvinti mokslo ir verslo sąveikos procesus.

Pagrindinės NIVC veiklos kryptys:

  • Užsakomieji tyrimai ir pasinaudojimo APC įranga paslaugos (technologijų perdavimas);
  • Intelektinės nuosavybės apsauga ir valdymas;
  • Jaunojo verslo vystymas (KTU Startup Space), antreprenerystės ugdymas;
  • Investicijų pritraukimas ir finansinių šaltinių paieška;
  • Konsultacijos mokslui ir verslui technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, licencijavimo, jaunojo verslo steigimo ir vystymo, mokslo-verslo bendradarbiavimo klausimais.

Akredituotos laboratorijos:

  • Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija | Architektūros ir statybos institutas
  • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras | Statybos ir architektūros fakultetas
  • Statybinės fizikos laboratorija | Architektūros ir statybos institutas
  • Maisto tyrimų centras | Maisto institutas
  • ​Mašinų vibracijų ir akustinių triukšmų lygio bandymų laboratorija | Technologinių sistemų diagnostikos institutas

Visos paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu naudojantis Atviros prieigos centro informacine sistema (APCIS).

—————————————————————————————————————

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“

MTEPI paslaugų sutarčių sudarymo su verslo įmonėmis klausimais konsultuoja Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) Technologijų perdavimo projektų vadovai ir specialistai.

Slėnis Santaka

KTU „Santakos“ slėnis – vienas didžiausių ir moderniausių Baltijos regione mokslo ir inovacijų centrų, tapęs šalies inovacijų katalizatoriumi, bendrai veiklai jungiančiu mokslą, technologijas ir verslą. Slėnyje sukoncentruotas pažangiausias  Universiteto mokslinis potencialas bei naujausia įranga leidžianti  operatyviai atlikti verslui reikalingus mokslinius tyrimus ir kurti naujus produktus, kurie didina šalies konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Sužinok daugiau

Slėnis Nemunas

Tai pirmas toks centras Baltijos šalyse, aprūpintas unikalia pilotine įranga maisto pramonei. Čia kuriami nauji maisto produktai ir jų receptūros maisto pramonės įmonėms, vykdomi fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai, išskirtinis dėmesys skiriamas verslo užsakymams.

Sužinok daugiau

Partneriai

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

K. Baršausko g. 59
LT-51423 Kaunas

tel. +370 672 65146
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku