Tyrimai ir inovacijos verslui

KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC) yra tarpinė grandis tarp mokslo ir verslo, užtikrinanti sklandų abipusį bendradarbiavimą, naujausių universitete sukurtų inovacijų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą, bei jaunojo verslo vystymą.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kauno technologijos universitetas (KTU) garsėja ilgamečiais ryšiais su verslu, plačiu, su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru. Siekiant, kad šie ilgalaikiai ir glaudūs ryšiai su verslu taptų dar didesniu paskatinimu, įgyvendinant bendrus projektus, 2012 m. vasario mėn. KTU ir Aalto universiteto verslumo centras (ACE, Suomija) pasirašė memorandumą, kuriuo remiantis įsteigtas KTU Inovacijų ir verslo centras (KTU IVC). Sėkminga patirtis, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėmis, paskatino pritaikyti gerąją praktiką plečiant centro veiklos sritis.

Siekiant bendrų veiklų 2014 m. vasario 19 d. KTU, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) pasirašė Jungtinės veiklos sutartį ir 2012 metais įsteigto KTU IVC pagrindu įkūrė Nacionalinį inovacijų ir verslo centrą (KTU NIVC). 2015 m. sausio 7d. prie trijų Jungtinės veiklos Partnerių prisijungė ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

NIVC – atviras visiems mokslininkams, tyrėjams, studentams bei verslininkams.

Centras vienija integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas, teikia kokybiškų tyrimų paslaugas verslo įmonėms „vieno langelio“ principu, efektyvina mokslo ir verslo sąveikos procesus.

Pagrindinės NIVC veiklos kryptys

• Tarptautiniu lygiu pripažintų technologijų kūrimas ir perdavimas;
• Inovatyvius produktus kuriančių įmonių steigimas ir vystymas;
• Intelektinės nuosavybės valdymas ir apsauga;
• Antreprenerystės ir inovacijų kultūros ugdymas ir sklaida;
• Aukščiausius valdymo ir paslaugų standartus atitinkantis atviros prieigos centro (APC) valdymo sistemos vystymas.

Akredituotos laboratorijos:

Visos paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu naudojantis Atviros prieigos informacine sistema (APCIS).

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

tel. +370 (672) 65 146
el. p. nivc@ktu.lt

Visas Universiteto tyrėjų ir mokslininkų teikiamas paslaugas bei turimą įrangą rasite čia:

 

Mokslo paslaugos verslui

KTU MTEPI apžvalga 2021 m.

Kviečiame susipažinti su Universitete atliekamais išskirtinės kompetencijos tyrimais, kuriamomis technologijomis ir procesais.

Visos paslaugos

Mokslo-verslo projektai

MTEPI projektų valdymas nuo idėjos iki rezultatų – poreikio išsiaiškinimas, idėjos išgryninimas, potencialo įvertinimas, pasiūlymo suformavimas, dokumentų parengimas.

Verslo subjektai gali pasinaudoti KTU laboratorijų teikiamomis mokslinių tyrimų paslaugomis. Universitete vykdomi tyrimai: plonų dangų analizė, mechaninio atsparumo, elektromagnetinio suderinamumo, medžiagos sudėties nustatymas ir kt. Visą Universiteto teikiamų tyrimų paslaugų sąrašą rasite  apcis.ktu.edu.

Probleminių klausimų, su kuriais susiduria įmonė, išgryninimas, mokslininkų darbo grupės suformavimas, sprendimo idėjų generavimas, sutarties pasirašymas, darbų įgyvendinimas.

Universitete galite gauti nemokamas konsultacijas dėl ES struktūrinių fondų bei nacionalinių finansavimo priemonių, skirtų mokslo-verslo partnerystės skatinimui bei bendrų projektų kūrimui

Jaunojo verslo kūrimas ir vystymas

Konsultacijos komandos formavimo, įmonės steigimo, verslo vystymo tematikomis. Suteikiamos mentorystės paslaugos bei prieiga prie partnerių tinklo.

Technologijos ar idėjos vystymo plano su konkrečiais etapais, reikalingais ištekliais ir kaštais parengimas, atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir galimybes. Verslo modelio išgryninimas ir parinkimas, prieiga prie tarptautinio mentorių ir investuotojų tinklo, dalyvavimas bendrose veiklose kartu su Europos inovacijos ir technologijos institutu (EIT), vystant naujus produktus.

Bendras projekto, skirto inovacijų ir verslumo vystymui, įgyvendinimas partnerio statusu.

Technologinio prototipavimo konkurso (hakatono) pagal užsakovo pateiktą problematiką ar kryptį organizavimas (apie 200-300 dalyvių). Užsakovo logotipas viešinamas rėmėjų sąraše.

Intelektinės nuosavybės apsauga

Konsultacijos vykdomos, siekiant nustatyti intelektinės nuosavybės objektą, kokiomis priemonėmis ir dėl kokių priežasčių jam reikalinga teisinė apsauga.

Parengiama ataskaita, kurioje pateikiamas patentų skaičiaus toje pačioje ir giminingose patentų grupėse, įvertinami aktyviausi rinkos dalyviai, jų pasiskirstymas geografiškai, rinkos vertė ir prognozės.

Suteikiama galimybė įsigyti Universitete sukurtų išradimų, patentų ar technologijų licencijas.

Atradus tinkamą technologiją ar išradimą, kuris atitinka Jūsų lūkesčius, mes užtikrinsime sklandų ir abipusiai naudingą licencijavimo procesą.

 

Mokslo slėniai

Slėnis „Santaka"

Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras

KTU „Santakos“ slėnis – vienas didžiausių ir moderniausių Baltijos regione
mokslo ir inovacijų centrų, bendrai veiklai jungiantis mokslą, technologijas ir verslą

Sužinok daugiau

Partneriai

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

K. Baršausko g. 59
LT-51423 Kaunas

tel. +370 672 65146

Slėnis „Nemunas"

Tai pirmas toks centras Baltijos šalyse, aprūpintas unikalia pilotine įranga maisto pramonei.
Čia kuriami nauji maisto produktai ir jų receptūros maisto pramonės įmonėms,
vykdomi fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai, išskirtinis dėmesys skiriamas verslo užsakymams.

Sužinok daugiau