Slėnis „Santaka“

Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras

KTU „Santakos“ slėnis – vienas didžiausių ir moderniausių Baltijos regione mokslo ir inovacijų centrų, tapęs šalies inovacijų katalizatoriumi, bendrai veiklai jungiančiu mokslą, technologijas ir verslą.

Slėnyje sukoncentruotas pažangiausias Universiteto mokslinis potencialas bei naujausia įranga leidžianti operatyviai atlikti verslui reikalingus mokslinius tyrimus ir kurti naujus produktus, kurie didina šalies konkurencingumą tarptautiniu mastu.

KTU „Santakos“ slėnis yra Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijoms bei verslo atstovams atviras mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras.

Šis centras – tai  esminė grandis, jungianti inovatyvias technologijas ir žinioms imlias įmones, įkūnijanti mokslo tyrimų, studijų bei praktinio idėjų įgyvendinimo sinergiją. Slėnį sudaro dvi tarpusavyje susiję dalys – Mokslo ir technologijų centras bei Technologinio verslo inkubatorius. Bendradarbiavimo idėja užkoduota ir pastato architektūroje, kurtoje pagal architektų Gražinos Janulytės-Bernotienės, Rimantės Lydytės, Eriko Klinavičiaus projektą.

„Du pastato korpusai – baltas ir juodas – tarsi atkartoja In ir Jang koncepciją, kai iš pirmo žvilgsnio skirtingos ar net viena kitai priešingos jėgos, veikdamos kartu, papildo viena kitą“, – architektūrinę koncepciją pristato G. Janulytė-Bernotienė

KTU „Santakos“ slėnis yra vienas iš didžiausių tokio tipo centrų Lietuvoje. Mokslo ir technologijų centre bei Technologinio verslo inkubatoriuje įrengta apie 350 darbo vietų, sumontuotos įrangos vertė siekia beveik 26 mln. eurų. Mokslinių tyrimų erdvės užima 9 tūkst. kv. m. plotą, 3,5 tūkst. kv. m. skirta verslui. Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 43 mln. eurų.

Slėnyje „Santaka“ sutelktas ypač perspektyvių – darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos ir mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų – sričių mokslo ir studijų potencialas, greta kurio kuriasi glaudžiai su mokslo institucijomis bendradarbiaujančios verslo įmonės.

KTU „Santakos“ slėnis yra vienas iš didžiausių tokio tipo centrų Lietuvoje, kuriame įsikūrę pažangiausi institutai ir mokslo centrai:

Kazimiero Baršausko ultragarso mokslo institutas;
Realaus laiko kompiuterių sistemų centras;
Sveikatos telematikos mokslo institutas;
Biomedicininės inžinerijos institutas;
Medžiagų mokslo institutas;
Sintetinės chemijos institutas;
Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1170 buvo patvirtinta Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ plėtros programa. Įgyvendinant šią programą, sukurti tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduoliai Kauno technologijos, Lietuvo sveikatos mokslų universitetuose ir Lietuvos energetikos institute (atskiros slėnio „Santaka“ dalys), spartinantys žinių visuomenės kūrimą ir stiprinantys ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus.

Pagrindiniai Santakos slėnio veiklos uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas kurti aukščiausiojo lygio moksliniais tyrimais pagrįstas naujas žinias – stiprinti ir telkti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) intelektinį potencialą, skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
2. Skatinti mokslui imlių ūkio sektorių plėtrą, naujų inovatyvių produktų kūrimą ir komercinimą – sudaryti sąlygas mokslui ir verslui efektyviai bendradarbiauti MTEP ir inovacijų srityje, plėtoti technologijų kūrimo ir perdavimo veiklą;
3. Telkti ir atnaujinti MTEP, inovacijų, studijų ir mokslui imlaus verslo infrastruktūrą, sudaryti sąlygas efektyviai ją naudoti.

Dėl mokslo-verslo projektų, prašome kreiptis:
Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
tel. +370 672 65146
el. p. nivc@ktu.lt

Dėl patalpų nuomos prašome kreiptis:
Vidmanta Januškevičienė, administratorė
tel. +370 626 31981
el. p. vidmanta.januskeviciene@ktu.lt