Iki rugsėjo 24 d. galima teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

Svarbiausios | 2014-09-10

Bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Kauno technologijos universiteto studentus bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

2014-2015 mokslo metais bendrovėje bus skirta 1 vardinė  stipendija baigiamajam magistro darbui rengti.
 
Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 6120 Lt (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
 
Paraiškas magistro 1 kurso studentai turi pateikti iki 2014 m. rugsėjo 24 d. imtinai.
 
Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:
 
1.      gyvenimo aprašymą (CV);
2.      motyvacinį laišką;
3.      bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
4.      bakalauro darbą el. formatu;
5.      valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
6.      katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.
 
Dokumentus prašome siųsti KTU Studijų departamentui el. paštu ramune.sukackiene@ktu.lt ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ el. paštu natalja.kudina@thermofisher.com, el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.
 
Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta KTU Cheminės technologijos fakulteto tinklalapyje iki 2014 m. spalio 3 d. imtinai.
 
2014-2015 mokslo metais siūloma baigiamojo darbo tema: „Rekombinantinio jaučio serumo albumino gryninimo technologijos sukūrimas“.
 
„Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros gabius ir motyvuotus KTU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.
 
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo vadybininkę Natalją Kudiną: elektroniniu paštu natalja.kudina@thermofisher.com arba telefonu +37065059967.
 
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos prisegtos čia.