Didžiausi Lietuvos universitetai telkia pajėgas žinių ir technologijų perdavimo profesionalų suvienijimui

Svarbiausios | 2020-11-18

Universitetuose dirbantys žinių ir technologijų perdavimo profesionalai vienijasi: įsteigtas „TTO (Technology Transfer Offices) Lithuania“ (liet. Lietuvos technologijų perdavimo centrai) tinklas.

Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Klaipėdos universitetas praėjusią savaitę pasirašė jungtinės veiklos sutartį ir įsteigė „TTO Lithuania“ tinklą. Tai pirmasis tokio pobūdžio mokslo ir studijų institucijų tinklas Lietuvoje, kurio tikslas – vienyti mokslo ir studijų institucijose dirbančius žinių ir technologijų perdavimo profesionalus, sudarant jiems galimybes keistis profesinės praktikos žiniomis ir kelti kompetenciją žinių ir technologijų perdavimo bei intelektinės nuosavybės valdymo srityje.

Plėtodami partnerystes su Lietuvos verslo įmonėmis, susibūrę universitetai siekia tarpusavyje koordinuoti žinių ir technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir mokslo-verslo bendradarbiavimo iniciatyvas. Tinklo veiklų plane – ir siekis stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų bei viešojo administravimo institucijų, nacionaliniu lygiu didinant intelektinės nuosavybės valdymo ir technologijų perdavimo procesų veiksmingumą. Tikimasi, kad technologijų perdavimo tinklas taip pat prisidės prie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarptautinio konkurencingumo  didinimo.

Kitas „TTO Lithuania“ žingsnis – pirmasis narių susitikimas, kuriame bus išrinktas tinklo koordinatorius ir sutarta dėl bendrų darbų plano. „TTO Lithuania“ lieka atviras ir kitiems Lietuvos universitetams bei mokslo tyrimų centrams.

Ilgalaikė „TTO Lithuania“ perspektyva – kartu su kaimyninių šalių mokslo ir studijų institucijomis įkurti regioninį Baltijos šalių tinklą.

Steigti „TTO Lithuania“ paskatino Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos patentų biurų bandomasis Baltijos šalių regioninių intelektinės nuosavybės valdymo ir mokslo-verslo bendradarbiavimo ekspertų grupės plėtros projektas  (,,Baltic States Pilot Project on Development of the Pool of Regional IP Commercialization Experts“). Jame tinklą įsteigusių universitetų atstovai dvejus metus tobulinosi, kad taptų šios srities ekspertais Baltijos šalyse.

Kauno technologijos universitete už dalyvavimą šio tinklo veikloje atsakingas Nacionalinis inovacijų ir verslo centras.