Profesorius iš Meksikos: aukštojo mokslo institucijos privalo keistis, kad atitiktų šiuolaikinio studento poreikius

Svarbiausios | 2018-05-15

„Šiuolaikiniai studentai praranda susidomėjimą po pirmųjų 20 minučių dėstymo, jie nenori tiesiog sėdėti ir klausytis paskaitų, jie nori imtis realių veiksmų“, – sako Monterėjaus technologijos universiteto (Tecnológico de Monterrey, Meksika) akademinių reikalų direktorius dr. Martinas Velazquezas. Bendradarbiavimo ir komunikaciniai įgūdžiai, informacinis raštingumas, kūrybiškumas, pilietiškumas bei problemų sprendimas – šie pagrindiniai įgūdžiai, pasak profesoriaus, turi apimti XXI a. mokymosi etapus.

Kauno technologijos universiteto (KTU) bendruomenei pristatydamas iššūkiais grįstą studijų modelį Tec21, profesorius iš Meksikos pabrėžė, kad studijos šiais laikais vis dar yra neįdomios, neefektyvios ir nepersonalizuotos, taigi švietimo įstaigos turi keistis tam, kad atitiktų šiuolaikinio studento poreikius.

„Mes gyvename tokiame istorijos etape, kuomet išsilavinimas apima visas sritis, tad turime plėtoti visuotines, globalias kompetencijas, nes pasaulis yra glaudžiai susijęs tarpusavyje“, – sako M. Velazquesas.

Pasak profesoriaus, Monterėjaus technologijos universitetas pereina prie naujojo studijų modelio, kuris pagrįstas 4 komponentais, ugdančiais lyderius, galinčius sėkmingai susidoroti su XXI-ojo amžiaus iššūkiais – tai iššūkiais grįstas mokymasis, lankstumas, įsiminta studijų patirtis bei įkvepiantys dėstytojai.

„Mes išgirdome savo alumnų, studentų, verslo, universiteto atstovų poreikius ir nusprendėme transformuoti savo studijų modelį. Svarbiausia Tec21 modelyje – įvairių, tarpdisciplininių kompetencijų ugdymas ir stiprinimas“, – pabrėžia M. Velazquezas.

Iššūkiais grįstos studijos – pasiruošimas darbui rinkoje ir visuomenėje

Vienas iš metodų, naudojamas siekiant stiprinti studentų kompetencijas netradiciniais būdais, yra iššūkiais grįstas mokymasis, kuomet studentai sprendžia realias rinkoje egzistuojančias problemas, dirba su skirtingų sričių atstovais, verslo įmonėmis.

„Tai visai kitoks nei įprastas studijų modelis, tačiau studentams jis priimtinas, nes priimdami ir komandose įgyvendinami realius iššūkius jie supranta, kaip universitete įgytas žinias pritaikys realiame gyvenime“, – kalbėjo M. Velazquezas.

Pasak profesoriaus, tam, kad studentai sėkmingai išspręstų iššūkį, neužtenka pasikliauti vien savo specialybės dėstytojais, reikia pasitelkti įvairių fakultetų atstovus, reikalingas glaudus tarpdisciplininis bendradarbiavimas. Svarbu integruoti daug skirtingo turinio, žinių tam, kad studentai išspręstų šiuos iššūkius. Studentai per savo studijų laikotarpį turi pereiti per skirtingus, įvairaus lygio, trukmės ir sudėtingumo iššūkius.

Iššūkiais grįstame studijų modelyje plėtojama humanistinė perspektyva, studentai yra rengiami ne tik atliepti rinkos poreikius, bet ir būti atsakingais visuomenės nariais, dalyvauja įvairiose socialinėse veiklose.

Norint konkuruoti Europoje – būtinas atsinaujinimas

Siekis atliepti šiuolaikinių studentų poreikius, užtikrinti studijų konkurencingumą ir kokybę diktuoja pokyčius ir Lietuvoje. KTU inicijavo ženklius bakalauro ir magistrantūros studijų atnaujinimus, pasiūlydamas Lietuvoje unikalų 3+2 (3 metai bakalauro studijoms, 2 – magistro) studijų modelį, taikomą pažangiuose Europos universitetuose.

Pasak KTU l.e.p. rektorės Jurgitos Šiugždinienės, šiuo metu aktyviai vystoma Europos universitetų tinklų iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti studentų mobilumą Europoje, naikinti jį ribojančias kliūtis bei nuosekliai judėti vieno europinio diplomo link.

„Tai Lietuvai labai svarbi iniciatyva, kuri galėtų reikšmingai prisidėti prie mūsų universitetų konkurencingumo bei tarptautiškumo stiprinimo. Belieka tik atlikti namų darbus, kurių vienas svarbiausių – studijų modelio pokyčiai bei perėjimas prie Europoje vyraujančių 3+2 studijų“, – sako l. e. p. KTU rektorė.

Anot KTU Studijų kokybės ir plėtros departamento direktorės dr. Jurgitos Vizgirdaitės, KTU, kaip ir Monterėjaus technologijos universitetas, pokyčius pradeda klausdamas savęs – koks yra šiandieninis studentas ir su kokiais lūkesčiais jis ateina studijuoti? „Atsakymas į šį klausimą padeda sudėlioti esminius studijų modelio elementus“, – neabejoja J. Vizgirdaitė.

Pasak jos, Tec21 ir 3+2 studijų modelius sieja siekis kuo labiau priartinti studentus prie realybės ir tinkamai įprasminti teorines žinias bei gebėjimus atitinkamose situacijose, todėl grindžia savo turinį projektine veikla ir problemų sprendimu dirbant tarpdisciplininėse komandose.

Nuo idėjos iki produkto įvedimo į rinką

J. Vizgirdaitės teigimu, naujojo studijų modelio kontekste, visose KTU bakalauro studijų programose įvedamas produkto vystymo projektas „Nuo idėjos iki produkto įvedimo į rinką“, paremtas problemomis grįstu mokymusi, projektine veikla, tarpdiscipliniškumu.

„Produkto vystymo projekto eigoje ugdomos studentų verslumo kompetencijos, kuriami inovatyvūs produktai, mokomasi iniciatyviai reaguoti į rinkos poreikius. Mokslo ir verslo partneriai aktyviai dalyvauja produktų kūrimo procese. Produktas suprantamas plačiai – nuo naujų medžiagų iki sveikų maisto produktų kūrimo“, – pasakoja J. Vizgirdaitė.

Pasak jos, siekiant dinamiškumo, studijų programose taikoma kitokia, šiuolaikinė didaktika – intensyvesnės studijos, daugiau savarankiško mokymosi. Priklausomai nuo programos specifikos diegiami įvairūs metodai – problemomis grįstas mokymasis, atvejo metodo taikymas, dizaino mąstymu grįstas mokymasis ir kiti.

Šiandien reikalingoms kompetencijoms įgyti – magistrantūros studijos

Darbo rinkoje keičiantis profesijų poreikiui, atkreipiamas dėmesys į magistrantūros studijų svarbą. Pasak J. Vizgirdaitės, siekiama turėti stambias bakalauro programas, kad studentai gerai išmanytų pasirinktos studijų krypties lauką, o magistrantūros studijose galėtų sėkmingai specializuotis ir gilinti žinias pasirinktoje srityje.

„Antros pakopos studijose įgyjamos žinios, kurios yra paremtos fundamentinių arba taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais. Svarbu, kad ugdomas gebėjimas jas taikyti naujose, nežinomose aplinkose“, – pabrėžia J. Vizgirdaitė.

Pasak jos, magistras, įgijęs reikalingas žinias ir gebėjimus, kuria naujas priemones, diegia naujoves. Toks absolventas pasižymi sisteminiu, strateginiu mąstymu, gebėjimu modeliuoti įvairius scenarijus ir jų poveikį visuomenei, rinkai.

Aktyviausiai į akademinę, mokslinę ir visuomeninę veiklą įsitraukusiems KTU magistrantams sudaroma galimybė pretenduoti į talento stipendiją, kuri siekia net 250 eurų per mėnesį, o unikalioje mentorystės programoje yra net 5 skirtingų tipų mentoriai, kurie padeda gerinti žinias ir lavinti kompetencijas visuose studijų etapuose.

Svarbi tarptautinė patirtis

Monterėjaus technologijos universitetas – vienas iš daugelio partnerių, su kuriais KTU bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi. Abu universitetai priklauso Europos inovatyvių universitetų konsorciumui (ECIU). KTU – vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis šiam tinklui.

Diegdamas naują unikalų studijų modelį ir atnaujintą bakalauro bei magistrantūros studijų turinį KTU taip pat semiasi patirties iš tokių universitetų, kaip – Olburgo universitetas (Aalborg university, Danija), kuris yra įdiegęs problemomis grįsto mokymosi sistemą, Tventės universitetas (University of Twente, Nyderlandai), kuriame sėkmingai veikia inovatyvus Tventės edukacinis modelis (Twente educational model), grįstas projektine veikla.