Profesorė Liudmila Bagdonienė: šiandien vartotojas laukia daugiau nei produkto

Verslas | 2014-09-03

Šiais metais Ekonomikos ir verslo fakulteto Strateginio valdymo katedra išleido pirmąją „Tarptautinio paslaugų verslo“ (TPV) magistrantūros studijų programos laidą. Apie plačius paslaugų sektoriaus horizontus, absolventų darbus ir toliaregiškumo svarbą pasakoja programos kūrimo iniciatorė ir koordinatorė, profesorė Liudmila Bagdonienė.

„Tarptautinis paslaugų verslas“ – kas tai?

Programa parengta, atsižvelgiant į vykstančius pasaulinės ekonomikos struktūros pokyčius ir tendencijas. Kitaip tariant, tai, kad didžioji BVP dalis yra sukuriama paslaugų sektoriuje, įpareigoja universiteto absolventui suteikti specifines paslaugų verslo kompetencijas. Šia studijų programa nesusitelkiama į vieną konkrečią paslaugų sritį, ji taip pat nėra skirta tik dirbantiesiems paslaugų sektoriuje. Toli gražu.

Šiandieninė situacija rinkoje diktuoja savo sąlygas, todėl gryno produkto nebeparduosi. Vartotojas laukia daugiau nei produkto, todėl išskirtinumo jam gali suteikti šį produktą sustiprinančios paslaugos ir aptarnavimas. Lietuvoje, kitaip nei užsienio šalyse, gamybinių įmonių orientacija į paslaugų teikimą dar nėra tokia ryški. Tuo tarpu užsienio gamybos kompanijos, pvz., IBM, save mato ir rinkai prisistato kaip paslaugų įmonės. Kitas pavyzdys – automobilių, buitinės, garso, vaizdo technikos ir kiti gamintojai ne tik paslaugomis padidina savo produkcijos patrauklumą, bet ir imasi paslaugų kaip atskiro verslo, pavyzdžiui, lizingo, nuomos. Paslaugų įsitvirtinimo gamybinėse įmonėse tendencija ryški technologiškai sudėtingus produktus gaminančiose įmonėse. Jos teikia vartotojams daug ir įvairių paslaugų, pavyzdžiui, inžinerines, konsultavimo, techninės priežiūros, personalo mokymų.

Dar noriu pabrėžti, jog tokiems gamintojams, veikiantiems tarptautinėse rinkose, prireikia gerai šias paslaugas išmanančių ir patikimų partnerių, kuriais ir tampa specializuotos paslaugų įmonės. Taigi tarptautinio paslaugų verslo programa, tikimės, bus patraukli tiek gamybinio, tiek paslaugų sektorių atstovams.

Kokių studentų laukiate?

Kviečiame logistikos ir transporto, informacinių technologijų, sveikatos priežiūros ir sveikatingumo, turizmo, finansų ir kt. paslaugų sričių atstovus, taip pat technologijų mokslus baigusiųjų, kurie turi specifinių savo profesijos žinių, bet ne itin gerai žino, kaip savo produktus pateikti rinkai.

Kaip minėjau, šioje programoje sėkmingai studijuoti gali dirbantieji gamybos (pramonės) sektoriuje. Norėčiau pabrėžti, kad baigę šią programą absolventai gebės kur kas profesionaliau palaikyti ir individualizuoti ryšius su klientais. Atsižvelgiame į savo magistrantų jau turimas kompetencijas, t.y. žmogaus, besidarbuojančio konkrečioje srityje, puikiai išmanančio paslaugų technologijas, todėl nesiginame į konkrečių paslaugų technologinius dalykus, bet esame pasiryžę drauge diskutuoti ir atverti kur kas platesnį konkretaus verslo plėtros kontekstą.

Išleidžiate pirmąją laidą. Kuo ypatingi šios studijų programos absolventai?

Iš tiesų, mūsų pirmoji laida – tai žmonės, turintys gana skirtingų interesų ir patirčių sporto, logistikos, turizmo, el. prekybos, IT ir kitose paslaugų srityse. Šie skirtumai, beje, sukūrė gana stiprius jų tarpusavio socialinius ryšius, manau, jie juos palaikys ir už universiteto ribų, išnaudos ir verslo interesams.
 
Pirmieji apginti baigiamieji darbai visi nagrinėjo paslaugų verslą tarptautinių rinkų kontekste – Lietuvos elektroninių parduotuvių verslo ketinimai internacionalizuoti veiklą, krovinių gabenimo paslaugų verslo, įeinančio į augančias rinkas, strategijos, didelės logistikos įmonės konkurencinį pranašumą lemiančių dinaminių gebėjimų vystymas. Beje, pastarasis darbas dar iki viešo gynimo pristatytas įmonės vadovybei, o pagal pateiktas rekomendacijas atliktos konkrečios korekcijos darbuotojų mokymo programose. Tai tikrai aukštas magistrės Sandros Trinkūnienės darbo įvertinimas.

Kokie artimiausi planai?

Renkama nauja grupė, dairomės į rajonus, nedrąsi viltis siejama su Marijampole ir Taurage. Natūralu, kad šiek tiek koją kiša faktas, jog šios magistrantūros studijos yra mokamos – ne visi norintys studijuoti gali apmokėti studijas savo lėšomis. Siekiame, kad mūsų studentai būtų ambicingi, toliaregiški – nuolat ieškotų idėjų, partnerių net ir tokiose srityse, kurios, atrodytų, su jų verslu visai nesusijusios. Kitaip tariant, jeigu jis dirba logistikos paslaugų įmonėje, matytų ne tik logistiką, bet ieškotų idėjų ir kitose srityse, gebėtų numatyti rinkos poreikių kaitos tendencijas kur kas anksčiau nei jos pradės aiškėti. Džiaugiuosi, kad su pirmosios laidos studentais užmezgėme konstruktyvų abipusį ryšį – jie drąsiai klausdavo, reikšdavo savo nuomonę, inicijuodavo diskusijas, taip rasdavome naudingų sprendimų, taiklių įžvalgų. Mums tikrai svarbus grįžtamasis ryšys.

Tarptautinio paslaugų verslo magistrantūros studijų programos absolventams linkiu išlikti žingeidiems, imliems, pastabiems ir visuomet įžvelgti galimybes ten, kur kiti jų nemato.