Lietuvos mokslo taryba: KTU sulauks daugiausiai remiamų tarptautinių dėstytojų vizitų

Svarbiausios | 2014-08-30

Kauno technologijos universitetas (KTU) rudens semestre sulauks daugiausiai Lietuvos mokslo tarybos (Taryba) remiamų tarptautinių dėstytojų vizitų. Rudenį skaityti seminarų ir paskaitų į KTU atvyks 11 tarptautinio pripažinimo sulaukusių mokslininkų. Iš viso konkurse buvo svarstomos 96 paraiškos, finansavimo sulaukė 32.

KTU paskaitas rudenį skaitysiantys tarptautiniai ekspertai sudaro trečdalį visų šiame konkurse paramą gavusių mokslininkų – 11 iš 32. Per metus Taryba skelbia du šio konkurso kvietimus – pavasario ir rudens semestrams. 2013-aisiais KTU paskaitas skaitė 21 užsienio mokslininkas – 13 tyrėjų rudens ir 8 tyrėjai pavasario semestruose. Daugiausia Tarybos vykdomo projekto finansuojamų mokslininkų skaityti paskaitų atvyksta į tris Lietuvos aukštąsias mokyklas – Kauno technologijos universitetą, Vilniaus universitetą ir Vytauto Didžiojo universitetą.

Taryba, vykdydama projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslinių vizitų finansavimas“, skatina aukšto lygio mokslininkų vizitus Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurie yra finansuojami iš Europos Sąjungos (ES) socialinio fondo lėšų. Mokslininkai kviečiami skaityti paskaitas, seminarus ir jų ciklus bei tokiu būdu skatinami prisidėti prie mokslinių tyrimų sklaidos ir populiarinimo.

Trumpalaikių mokslinių vizitų finansavimas suteikia galimybę ne tik Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms pasikviesti tarptautinio lygio mokslininkus, kurių kompetencija ir žinios padeda stiprinti mokslinį potencialą Lietuvoje, bet ir patiems Lietuvos mokslininkams išvykti į tarptautines mokslines konferencijas, kuriose jie gali pasidalinti savo patirtimi, pasisemti naujų žinių iš kitų mokslininkų, taip keliant savo kompetenciją, gebėjimus, plėtojant daugiašalį mokslinį bendradarbiavimą.

KTU aktyviai dalyvauja ne tik paskaitų ir seminarų (jų ciklų) finansavimo konkurse, bet ir dalyvavimo doktorantūros procese bei mokslinių tyrimų finansavimo konkursuose.

„Universiteto aktyvumas ir gebėjimas laiku bei tinkamai pateikti kokybiškai parengtas paraiškas Tarybos organizuojamuose konkursuose suteikia galimybę maksimaliai pasitelkti ES struktūrinės paramos lėšas, kurios gaunamos dalyvaujant trumpalaikių mokslinių vizitų projekte“, – teigia LMT fondo Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Sabestinaitė.

Šių metų rudenį Taryba ketina skelbti kelis konkursus teikti paraiškas trumpalaikių vizitų paramai gauti.