KTU priima technologijų plėtros iššūkį – Kaune bus kuriamas eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras „M-Lab“

Svarbiausios | 2019-02-21

Žinių ir inovacijų ekonomikos raida Europoje diktuoja sparčios mokslinės veiklos plėtros poreikį, nepertraukiamo technologinių inovacijų diegimo būtinybę. Ypač svarbiais tampa gebėjimai greitai reaguoti į aplinkos pokyčius ir įsisavinti technologijas. Todėl mokslinių tyrimų plėtojimui būtinos inovatyvios, tarpdisciplininiams tyrimams tinkamos erdvės, kuriose sudaromos sąlygos greitai realizuoti inovatyvias idėjas. Viena tokių erdvių duris atvers Kauno technologijos universitete (KTU).

Universitetas su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė „Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centro „M-Lab“ iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį, kurio vertė – 6,555 mln. eurų.

Planuojama, kad KTU Studentų miestelio vaizdą pakeisiantis „M-Lab“ laboratorijų centras duris atvers 2022 metų pabaigoje – kauniečiams kadaise gerai žinomo studentų laisvalaikio klubo „Kolegos“ vietoje.

Projektas yra skirtas užtikrinti technologinės-eksperimentinės bei inovacijų veiklos plėtrą, orientuojantis į Lietuvos bei užsienio verslo ir viešojo sektoriaus poreikius, taip pat prisidedant prie studijų bei mokslo integracijos rengiant aukštos kvalifikacijos fizinių ir technologinių mokslų specialistus ir tyrėjus.

„Šis projektas atvers naujų galimybių tiek aukštojo mokslo sektoriui, tiek verslui, kadangi eksperimentavimo ir spartaus prototipavimo laboratorijos atveria kelius itin sparčiai technologijų plėtrai“, – teigia KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka.

Jis akcentuoja, kad būsimo centro vaidmuo – jungti skirtingų sričių tyrėjus, menininkus, studentus, verslą. Pastarasis iki šiol turi itin ribotas sąlygas greitai pasigaminti tam tikros technologijos prototipą ir jį išbandyti maksimaliai realiomis sąlygomis, kadangi specializuota ir į inovacijų plėtrą nukreipta greito prototipavimo infrastruktūra mūsų šalyje – dar fragmentiška ir ribota.

„Turima moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (MTEPI) pritaikyta infrastruktūra Lietuvoje turi būti tobulinama, nes neatitinka moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai būtinų sąlygų, įskaitant galimybes sudaryti tinkamas sąlygas prototipavimui. Šiuo metu turima mokslo vystymui tinkama infrastruktūra nėra pritaikyta prototipų gamybai, dėl to prototipavimo procesas yra neefektyvus ir labai ilgas“, – sako KTU Veiklos valdymo departamento direktorė Lolita Jurkšienė.

Greitesnis kelias nuo idėjos iki prototipo

Nors Lietuvoje veikia daugiau nei 20 atvirosios prieigos centrų ir laboratorijų, jų turima infrastruktūra vis dar nėra pakankama siekiant žymiai sutrumpinti laiko tarpą nuo idėjos iki inovacijos – gaminio prototipo sukūrimo.

Problema gali būti sprendžiama modernizuojant turimą infrastruktūrą ir maksimaliai pritaikant ją MTEPI veikloms.

Taigi, vienas iš būsimo „M-Lab“ laboratorijų centro tikslų yra modernių eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų sukūrimas. Modernizuota infrastruktūra leis ne tik efektyviai išnaudoti turimą mokslinį potencialą, bet ir sėkmingai pritraukti tyrimams mokslininkus iš tarptautinės rinkos.

„M-Lab“ laboratorijų centre bus galima vykdyti mokslinius tyrimus, kurti, gaminti ir demonstruoti prototipus. Centre taip pat bus įkurtos 24 val. per parą veikiančios kūrybinės erdvės jauniesiems tyrėjams.

Centre veiksiančios laboratorijos turės skirtingas MTEPI kompetencijas (informatikos inžineriją, elektroniką, aplinkos inžineriją, biochemiją, biomechaniką, inovacijas ir antreprenerystę, pramoninį dizainą ir kitas mokslo kryptis), tačiau bus vieningai orientuotos į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimo sprendimus bei mokslinių tyrimų stiprinimą per dirbtinį intelektą.

Remiasi tarptautine patirtimi

KTU iniciatyva sukurti eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centrą pagrįsta globalia patirtimi. Pirminę tokio centro veiklos koncepciją įkvėpė garsaus pasaulyje Masačusetso technologijos instituto  (JAV) pavyzdys: tarpdisciplininių tyrimų laboratorija „MIT Media Lab“, kuri buvo įkurta dar 1985 metais.

„MIT Media Lab“ tyrimų laboratorijos biudžetas vidutiniškai siekia 50 mln. JAV dolerių, pusę jo finansuoja verslas. Metinį mokestį mokantys įmonių vadovai, investuotojai yra lygiateisiai idėjos generavimo ir jos realizavimo proceso dalyviai bei naudos gavėjai.  Tarp „MIT Media Lab“ sukurtų naujovių – šiandienos kasdienybėje jau įprastos technologijos, pavyzdžiui, liečiamieji ekranai ar GPS sistemos.

Kadangi greitų inovacijų kūrimas ir produktų prototipavimas pasiteisino, panašius tarpdisciplininius centrus universitetai inicijuoja ne tik Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Europoje.  Tokius centrus įsteigę ir su KTU bendradarbiaujantys universitetai – Tventės universitetas Nyderlanduose, Alborgo universitetas Danijoje, Barselonos autonomiškasis universitetas Ispanijoje.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.