KTU mokslininkams atsiveria dar didesnės tarptautinio bendradarbiavimo galimybės

Svarbiausios | 2018-02-27

Siekiant stiprinti mokslininkų bendradarbiavimą, Europos inovatyvių universitetų konsorciumas (ECIU) įsteigė jungtinį mokslo mobilumo fondą. Nuo šiol KTU tyrėjai turės galimybę gauti paramą vizitui į vieną iš 11 ECIU Europos universitetų – partnerių Europoje ir Meksikoje. 

Tyrėjai kviečiami naudotis šia galimybe ir teikti paraiškas bendriems tyrimams, mokslinėms publikacijoms ir mokslinių tyrimų projektams. Mobilumo fondas remia ECIU mokslininkų profesinį tobulėjimą, keitimąsi žiniomis tarptautinėje aukštos kokybės mokslinių tyrimų aplinkoje.

Informacija susidomėjusiems mokslininkams

KTU skatina teikti paraiškas jaunuosius tyrėjus, įskaitant doktorantūros studentus. Fondas yra atviras visoms sritims, pirmenybė teikiama bendroms ECIU strateginėms išmanios visuomenės (Smart Society) ir pramonė 4.0 (Industry 4.0) tyrimų sritims. Temų, susijusių su verslumu ir inovacijomis plėtojimas tyrimuose bus laikomas privalumu.

Paraiškos gali būti teikiamos tiek dvišaliui, tiek daugiašaliui bendradarbiavimui tarp ECIU partnerių. Paraiškos priimamos visais einamaisiais metais. Kontaktinis asmuo universitete – Lina Vilčinskaitė, lina.vilcinskaite@ktu.lt, KTU mokslo ir inovacijų prorektorės referentė.

Daugiau informacijos ir paraiškos forma: https://www.eciu.org/for-staff/research-mobility-fund