Kontaktai  
    EN   RU
 
 
 
Apie   Komanda   Paslaugos   KTU StartupSpace   Projektai   Inoveks

 

Lietuvos energetikos institutas (LEI)

Lietuvos energetikos institutas (LEI), vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės priskirtą programą „Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas“ siekia tapti moderniu Europos lygio mokslo tyrimo centru, kuris padėtų formuoti ir įgyvendinti vykdomosios valdžios politiką Lietuvos ūkio energetikos šakoje, rengti aukščiausios kvalifikacijos ir kompetencijos specialistus energetikai, plėsti veiklos apimtis, pritraukiant šalies ir užsienio užsakovų lėšas.

Integruojantis į Europos Sąjungos (ES) struktūras, ypač svarbus šalies mokslo ir studijų sistemos efektyvus vystymas, ruošiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus, užtikrinančius Lietuvos prioritetinių pramonės šakų vystymą ir jų konkurencingumą vieningoje ES rinkoje. Todėl LEI, gerindamas teikiamų paslaugų kokybę, pirmasis iš mokslo ir studijų institucijų įdiegė Kokybės vadybos sistemą (KVS). Šios sistemos įdiegimas ir nuolatinis tobulinimas sudarė sąlygas gauti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) licenciją bei VĮ Ignalinos AE sertifikatus, suteikiančius teisę LR branduolinės energetikos srityje vykdyti branduolinės saugos analizę ir saugos įvertinimą Ignalinos atominėje elektrinėje jos eksploatavimo ir dabartiniam uždarymo etapuose. Taip pat yra gauti LR Valstybinės energetikos inspekcijos sertifikatai bei atestatai atlikti darbus, susijusius su šilumos įrenginių ir turbinų, naftos ir naftos produktų, įrenginių, gamtinių dujų įrenginių ir suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimu. Institute taip pat įdiegta Aplinkos vadybos pagal LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus sistema. Investicijos (2010-2013 m.) vykdant mokslo, studijų ir verslo mokslo slėnio „SANTAKA“ projektą „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro (NAP AETMC) sukūrimas“ sudarė sąlygas institute suformuoti lygiavertę Europos Sąjungos šalių mokslo centrams tyrimų ir eksperimentinės plėtros bazę. NAP AETMC apima 10 instituto mokslo padalinių, t.y. 9 mokslo laboratorijų ir Vandenilio energetikos technologijų centro (VETC) infrastruktūros atnaujinimą. 

LEI mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys:
  • šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos bei metrologijos tyrimai;
  • medžiagų, procesų ir technologijų tyrimai, skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti, vandenilio energetikai plėtoti, energetikos ištekliams efektyviai naudoti ir aplinkos taršai mažinti;
  • branduolinės ir termobranduolinės energetikos, kitų pramonės objektų saugos ir patikimumo tyrimai;
  • branduolinių atliekų tvarkymo, taip pat nutraukiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, metodai;
  • energetikos sistemų modeliavimas ir valdymas, energetikos ekonomika.

Daugiau informacijos: www.lei.lt
 

Rekvizitai:KTU Nacionalinis Inovacijų ir verslo centras

Adresas: K. Baršausko g. 59 (4 aukštas), 51423 Kaunas
El. p. nivc@ktu.lt tel. +370 695 37440
Kontaktai

Karjera

   
© KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras